КУДА ПОСЛЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ?

 Како изабрати занимање

Склоности и интересовања

Способности

Особине личности

Вредности

Пожељне особине

Здравље и конституција

Алтернативна занимања

Како се припремити

 Како се оспособити за занимање
 Упознај групе занимања

КАКО ИЗАБРАТИ ЗАНИМАЊЕ?

                      ПРЕД ТОБОМ ЈЕ ВАЖАН КОРАК !!!!!    НАЛАЗИШ СЕ ПРЕД ИЗБОРОМ ЗАНИМАЊА !!!!!

 

Први корак који треба да предузмеш је да себе боље упознаш. Размисли о својим интересовањима и склоностима. Покушај да издвојиш већу групу занимања за које показујеш склоности и интересовања.

Приметили сте да вам неки предмети иду боље него други. Размотри активности којима се бавиш у слободно време.  Свако од нас је способан за већи број занимања.  Присети се свега што радиш брзо, лако и тачно. Постави себи питања: Шта ми добри иде? Где постижем најбоље резултате? Које су моје јаке и слабе стране? Када спознаш своје, то је већ други корак до правог избора.

Особине личности чине да се у сличним ситуацијама понашамо слично. Различите особине личности важне су за различита занимања. Размисли о својим особинама. Да ли волиш да планираш и организујеш?  Да ли си упоран у раду?  Да ли волиш стално бити у покрету?  Да ли лако успостављаш контакт са другим људима? Волиш ли да помажеш другима? Волиш ли да сазнајеш нове ствари? Обраћаш ли пажњу на детаље?

Вредности су циљеви који су нам посебно важни. Најчешће вредности у вези са избором занимања: бавити се практичним радом, помагати другим људима, имати утицаја на друге људе, водити их , помагати другим људима, подучавати их , радити са подацима (бројевима, разним подацима) , бавити се интелектуалним радом , бавити се креативним, уметничким радом 

 

ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ

 

За различита занимања пожељне су различите особине. То су особине које је добро имати ако се бавимо тим занимањем

  -Склоности и интересовања за то занимање

  -Одговарајуће способности- таленат

  -Одговарајуће особине личности

  -Одговарајуће телесне карактеристике и здравствено стање

  -Тежња обављању послова у оквиру тог занимаља

 

ЗДРАВЉЕ И КОНСТИТУЦИЈА

 

За многа занимања неопходне су одређене телесне и здравствене карактеристике њихово присуство проверава се лекарским прегледима.  Неке телесне карактеристике могу бити препрека за рад у неким занимањима (неразликовање боја, леворукост, гадљивост) . Неке болести могу бити сметња за рад у неким занимањима (епилепсија,астма, оштећење слуха)

 

То су замене, резерве за занимања која нас највише интересују. Корисно је:

-да размислиш о томе којој врсти занимања тежиш и разлозима због којих бираш одређено занимање

-да се добро распиташ о већем броју занимања

 

Набави збирку задатака за квалификациони испит. Направи план рада по данима и недељама.Прилагођавај темпо рада. Прилагоди начин учења. Када добро проучиш и савладаш градиво, свакодневно вежбај ситуацију као да си на испиту. Разговарај са средњошколцима. На време прикупи потребна документа.

 

 

 

 

 

Типови гимназија

 

 

Средње стручне школе

 

 

 

Уметничке школе

 

Остали типови средњих школа

 

Ако се интересујеш за гимназије....

Припрема ученике за даље школовање на факултетима и вишим школама. За упис се полаже квалификациони испит из српског језика и математике. Траје четири године и пружа широко опште образовање . Не заборави!!! Не оспособљава ни за једно занимање!!!

 

Ако се интересујеш за средње стручне школе...

Оспособљавају за рад, али дају и могућност за наставак школовања на вишим школама. Трају три ( не полаже се квалификациони испит), или четири године (полаже се квалификациони испит), зависи од образовног профила . Образовни профил- образовни програми којима се преносе знања и вештине потребне за обављање одређеног посла .

 

Ако се интересујеш за уметничке школе...

Оспособљавају за рад у уметничким занимањима. Трају четири године. Потребно је да имаш изражен таленат за ту област.

Полаже се пријемни испит (обично крајем маја) - провера знања и посебних способности потребних за ту уметност.

 

Пољопривреда, производња и прерада хране

 

           

Типична занимања: ратар, повртар, виноградар, цвећар,  воћар, узгајивач говеда,коња.., ветеринарски техничар, рибар, пекар, месар, млекар.....

 

Пожељне особине: добре психомоторне способности, сналажење у простору, развијена чула, снажна телесна конституција, капацитет плућа

 

Неодговарајуће особине: Обољења плућа, алергије на полен, хемикалије, мане вида, обољења кичме, екцеми...

 

Где могу да раде? Пољопривредна добра, ветеринарске станице, пекарска индустрија, индустрије за прераду и производњу меса, прерада воћа, поврћа, житарица...

 

Могуће школе... Прехрамбене, ветеринарске пољопривредне, и гимназије ( за оне који желе студирати)

 

 

Шумарство и обрада дрвета

     

Типична занимања: расадничар, секач шуме ловочувар,уређивач травњака, техничар механизације, руковалац машинама за припрему и обраду дрвета, столар, техничар прераде и сушења дрвета у стругари, израђивач плетеног намештаја, дрвобрусач

Пожељне особине: добра оријентација,у простору, схватање просторних односа, памћење визуелних детаља, тачни и прецизни покрети, развијена чула

Неодговарајуће особине: Деформитети кичме, алергије, тежа оштећења вида, равни табани

Где могу да раде? Дрвопрерађивачка и индустрија намештаја, занатске радионице, пројектантске организације

Могуће школе: шумарске или обрада дрвета, гимназије (за оне који ће студирати)

 

 

Геологија, рударство и металургија

     

Типична занимања: рудар, геобушач, руковалац транспортним и тешким возилима, рударски техничар површинске и подземне експлоатације, минер,ливац, техничар производње челика, гвожђа, племенитих метала, каблова,проводника, ковања...

Пожељне особине: схватање механичких односа, добро памћење визуелних детаља, постојана пажња, спретност и координација покрета руку, снажна и отпорна телесна грађа, здраво срце и крвни судови, развијена сва чула

Неодговарајуће особине: плућне болести, обољења кичме, оштећење вида и слуха, алергије, реуматска обољења, обољења срца, шећерна болест

Где могу да раде? Рудници, геолошке службе, институти, лабораторије, ваљаонице, фабрике каблова

Могуће школе: рударско- металуршка и техничка ( смер:геологија , металургија и рударство), гимназије

 

 

Машинство и обрада метала

  

Типична занимања: металостругар, металоглодач, лимар, златар, гравер, заваривач, алатничар, ,монтер лифтова, мотора,металних конструкција,инсталатер грејања, машински техничар, цртач, конструктор одржавања машинских постројења, аутомеханичар, прецизни механичар, часовничар

Пожељне особине: способности схватања механичких односа, нумеричке способности и просторног представљања, памћење визуелних детаља, прецизни и брзи покрети руку, оштро виђење, разликовање боја, снажна грађа

Неодговарајуће особине: деформитети кичме, ограничена покретљивост, реуматска обољења, алергије, обољења срца

Где могу да раде? Све индустријске гране

Могуће школе: Техничке школе, машинске и  школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу (смер: машинство и обрада метала), гимназије

 

 

Електротехникa

     

Типична занимања: електроинсталатер, електромонтер,електроенергетски техничар, израђивач електричних уређаја, ТВ и радио механичар, техничар одржавања аудио и видео апарата и медицинских апарата, монтер телекомуникацијске мреже, електромеханичар и електротехничар за рачунаре...

Пожељне особине: схватање физичких принципа, просторних односа, памћење детаља, брза смена пажње, спретност руку, развијен дубински вид, способност за рад на висини и дубини

Неодговарајуће особине: недостатак дубинског виђења, неспособност рада на висини и дубини, знојење руку, не разликовање боја, обољења срца

Где богу да раде? Електропривреда,индустрија аутоматике, регулационе тахнике, аутоматике, телекомуникација, радио и ТВ, аутомобилска, сервиси, занатске радионице

Могуће школе: техничке и машинско-електротехничке(смер: електротехника), електро-саобраћајне, електротехничке, електропривредне, жељезничко-техничка, техничка ПТТ, гимназија

 

 

Хемија, неметали и графичарство

     

Типична занимања: руковалац хемијских уређаја и машина,уређаја и машина за производњу грађевинског материјала, машина и уређаја за производњу и прераду папира,  техничар - хемијски, гумарски и за производњу, прераду  папира, вулканизер, хемијски и графички лаборант, стаклодувач, оптичар,печаторезац, књиговезац,  картонажер, гипсомоделар....

Неодговарајуће особине: обољења кичме, оштећење вида, астма, смањен капацитет плућа, алергије, обољења јетре, плућа, бубрега, нервног система...

Пожељне особине: схватање просторних и механичких односа, памћење визуелних детаља, нумеричке способности, добра координација руку, отпорна телесна грађа, развијена чула, добар капацитет плућа...

Где могу да раде? Хемијска, петрохемијска, грађевинског материјала, фармацеутска индустрија, производња експлозива, производња папира...

Могуће школе: техничке, прехрамбено-шумарске (смер: хемија, графичарство и неметали), графичке и гимназије

 

 

Текстилство и кожарство

 

    

Типична занимања: техничар предења, ткања, плетења, кројач,  шеширџија, краватар, јорганџија, конфекционар текстила кожне и крзнене одеће, обућар, ташнер, моделар обуће, обућарски техничар

 

Пожељне особине: схватање механичких принципа и простоних односа, способност обликовања и памћења бројева

 

Неодговарајуће особине: знојење руку, алергије, астма, озбиљније оштећење вида, обољење крвних судова

 

Где могу да раде? Текстилна индустрија,индустрија обуће и прераде коже , занатске радионице...

 

Могуће школе: техничке и хемијско-технолошке (смер: текстилство и кожарство), школе за дизајн, гимназије

 

 

 

Геодезија и грађевинарство

 

        

Типична занимања: геометар, техничар високоградње, хидроградње, нискоградње, механизације, армирач, бетонирац, зидар, фасадер, каменорезац, стаклорезац, цртач, асфалтер, путар, извођач инсталатерских радова

 

Пожељне особине: просторног представљања и памћења детаља, нумеричке способности, кординација покрета развијене функције чула вида, снажна и отпорна констисуција

 

Неодговарајуће особине: неспособност за рад на висини и дубини, оштећење вида и слуха, алергије, деформитети кичме, чећерне болест, бронхитис...

 

Где могу да раде? Грађевинска оператива и производња грађевонских елемената, пројектантски заводи, службе катастра...

 

Могуће школе: техничке (смер:геодезија, грађевинарство), грађевинске, гимназије

 

 

 

Саобраћај

 

      

Типична занимања: возач трактора, аутомобила, аузобуса, трамваја, теретњака, кондуктер, машиновођа,  отправник возова,бродовођа, наутичар, бродски и ваздухопловни техничар, стјуард, поштар,ваздухопловни техничар, стјуардеса...

 

Пожељне особине: психомоторне способности, схватање механичких принципа, сналажење у простору, нумеричке способности, снажна и издржљива грађа, развијена сва чула...

 

Неодговарајуће особине: лоша координација покрета, лоша просторна оријентација, болести срца, реуматска обољења деформитети кичме, епилепсија...

 

Где могу да раде? ПТТ саобраћај, ваздухопловни, друмски, унутрашњи транспорт железнице...

 

Могуће школе: техничке (смер: саобраћај), саобраћајне и гимназије

 

 

 

Трговина, угоститељство и туризам

 

     

Типична занимања: продавац, магационер, комерцијални техничар, келнер, кувар,посластичар, точилац, конобар, рецепционер, туристички тахничар

 

Пожељне особине: нумеричке способности, емоционална стабилност, комуникацијске вештине, естетска осетљивост, вербалне способности, памћење бројева, података и лица, отпорна телесна грађа, развијена сва чула

 

Неодговарајуће особине: Оштећене функције чула, говорне мане, деформитети кичме, алергије, бактеријске инфекције, обољења плућа и срца

 

Где могу да раде? Трговинска предузећа, туристичке агенције , ресторани, кафићи

 

Могуће школе: техничке (смер: трговина , угоститељство), економско-трговинске, стручне(смер: трговина, угоститељство), гимназије

 

 

Економија, право и администрација

       

Типична занимања: благајник, књиговођа, банкарски, правни,економски техничар, матичар, рачунарски оператер, дактилограф, администратор,заступник осигурања, портир, ватрогасац, милиционер, стенодактилограф, пословни секретар, инкасант, касир, бројач новца, мењач новца

Пожељне особине: нумеричке и вербалне способности, памћење бројева, података и лица, развијена пажња, тачност, упорност, истрајност, љубазност, толерантност, комуникативност

Неодговарајуће особине: оштећење вида, слуха, ограничена покретљивост,

Где могу да раде? Трговинска предузећа, банке, финансијске и кадровске службе, архиве, дактилобирои, општина, служба безбедности

Могуће школе: техничке, стручне, економско трговинске, средње економске (смер: економија, прави и администрација), гимназија

 

Култура, уметност и јавно информисање

        

Типична занимања: дизајнер графике, амбалаже, сценски декоратер, манекен, певач, мизички извођач, балетски играч, реквизитер, пиротехничар, приказивач филмова, инокоресподент

Пожељне особине: натпросечне вербалне и интелектуалне способности, смисао за естетику, комуникативност, толерантност,таленат за обликовање, музику, глуму, развијена координација покрета и удова, развијена чула вида и слуха

Неодговарајуће особине: нарушена функција вида и слуха, нескладна телесна грађа, говорне мане, недостатак музичког слуха

Где могу да раде? Новинске и издавачке куће, архиви, музеји, позоришта, радио, ТВ, дизајн и производња текстила, обуће, коже, конфекције, музички ансамбли

Могуће школе: музичке, балетске, уметничке ликовне области, гимназије

 

 

Здравство, фармација и социјална заштита

      

Типична занимања: масер, физиотерапеутски, рентгенски-радиолошки и фармацеутски техничар, медицинска, педијатријска, гинеколошко-акушерска и стоматолошка сестра, здравствена неговатељица/неговатељ

Пожељне особине: развијене функције пажње и меморије, емоционална стабилност, комуникативност, човекољубље, педантност, систематичност, одговорност, телесна издржљивост, развијена чула, координација покрета...

Неодговарајуће особине: тежа оштећења вида, слуха, смањена покретљивост, алергије, сва хронична обољења...

Где могу да раде? Болнице, клинике, стационари, бање, стоматолошке клинике, апотеке, фармацеутска индустрија, центри за социјални рад, домови за старе и незбринуту децу...

Могуће школе: медицинске, зуботехничке, фармацеутско-физиотерапеутске, гимназије...

 

 

Физичка култура и спорт

 

     

Типична занимања: рекреативни водич, планинарски водич

 

Пожељне особине: добро опште здравствено стање, организационе способности, толерантност, комуникативност, дружељубивост, издржљивост за велике напоре

 

Неодговарајуће особине: нарушена функција вида и слуха, нескладна грађа, говорни поремећаји, психички поремећаји, обољења нервног система, телесни деформитети

 

Где могу да раде? Спортско-рекреативне организације, васпитно-образовне установе, спортски, фитнес центри

 

Могуће школе: спортске гимназије и све школе које омогућавају упис на факултете

 

 

 

Верска занимања

 

Типична занимања: свештеник, наставник веронауке

 

Пожељне особине: саосећајност, толерантност, тактичност, вербалне способности

 

Неодговарајуће особине: ограничена покретљивост, астма, бронхитис, поремећаји у говору, оштећење слуха

 

Где могу да раде? Верске институције, школе

 

Могуће школе:средње богословске/верске, или било која четворогодишња за упис на више и високе школе

 

Остала занимања-личне услуге, комуналне услуге, тапетари, фарбари и лакирери

 

        

Типична занимања: педикир, фризер, козметичар, кућепазитељ, димњачар, руковалац комуналним возилима, тапетар, молер-фарбар, металофарбар-лакирер, фирмописац, фотограф, сервисер спортске опреме....

 

Пожељне особине: комуникативност, љубазност, координација и прецизност покрета руку и прстију, отпорна телесна грађа,развијена чула, схватање и представљање просторних односа, добро опште здравствено стање...

 

Неодговарајуће особине: алергије, обољења кичме и крвних судова, ограничена покретљивост, хроничне кожне болести, деформитети руку и шаке...

 

Где могу да раде? Фризерски салони, салони за негу лепоте, комунална предузећа, индустрије намештаја, аутомобила, грађевинског материјала, занатске радионице, мала привреда...

 

Могуће школе: техничке (смер: делатност личних услуга), школе за негу лепоте, средње техничке стручне школе

 

 

 

Упознао си свет занимања

    Истражи себе као највећу загонетку, пуну интересовања, способности, потреба, жеља....

   Направи добар избор.

  Важно је да твоја одлука буде промишљена, а не резултат случајности....