Реци НЕ електронском насиљу

 

 

Представљамо:

- нашу школу

- сајт

- Наш пут кроз пројекат "Школа  без насиља"

 

  

ДИСКОБОЛОС

 посебно признање 

школском сајту

 

 

 

       

      

Самовредновање

 

Професионална оријентација

  Пројекат

"Друга шанса"

Тендери и јавне набавке

 

 

 

 

 

корисне адресе

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања

 

 Пројекат

"Прекогранична сарадња

Бугарска- Србија"

        Пројекат

Пружање унапређених услуга на локалном нивоу"

 

 

Блогови партнерских школа:

 

ОШ "12 септембар" Мајданпек

ОШ "Бранкп Перић" Рудна Глава